Kvalitetssikring af Politik & Administration og Samfundsfag

Vi lægger stor vægt på at udvikle og kvalitetssikre vores uddannelser. Aalborg Universitet har udviklet et kvalitetssikringssystem, som sikrer, at uddannelsesledelsen får den nødvendige information ift. at kunne træffe velbegrundede og kvalificerede beslutninger omkring udviklingen af vores uddannelser.

Hovedparten af den løbende monitorering og kvalitetssikring af uddannelserne foregår i studienævnet. Studienævnet har således til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning. Det er således også studienævnet, der behandler evaluering af uddannelser, semestre og kurser, har formandsskabet i aftagerpanel, godkender semesterbeskrivelser, osv.

Du kan læse mere om de forskellige kvalitetssikringsmekanismer ved at klikke på linkene nedenfor:

Aftagerpanel

Aftagerpanelet indgår i en dialog med universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer.

Aftagerpanelet mødes en gang årligt og kan indkaldes efter behov.

medlemmer af aftagerpanelet

 • Anita Okkels Birk Thomsen, Teamkoordinator, Ledende minister- og departementschefsekretær, Kulturministeriet
 • Tanja Biener Friis, Manager, DC Government Strategy & Operations, Deloitte Consulting
 • Jakob Rathlev, Områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Kristian Alstrup Baden, Kontorchef, IT Projekt og Portefølje, Region Nordjylland
 • Erik Møberg, Senior Director, Rambøll
 • Jesper Hosbond Jensen, Kommunaldirektør, Syddjurs Kommune
 • Niels Lykke Jensen, rådgiver og udvikler, Pluss Leadership A/S
 • David Hedegaard Andersen, Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal
 • Nikolaj Winther Olsen, Fuldmægtig, Skatteministeriet
 • Anders Broholm Andersen, gymnasielærer, Frederikshavn Gymnasium
 • Per Henriksen, gymnasielærer, Paderup Gymnasium

Formand for aftagerpanelet er lektor og studienævnsformand Lene Dalsgaard.

 

Referater fra møder i aftagerpanelet

kommende møder i aftagerpanelet

Næste møde i aftagerpanelet holdes den 24. januar 2018.

Næste møde holdes i januar 2018

Semester-, kursus- og uddannelsesevalueringer

Skolen for Statskundskab anvender både kvalitative og kvantitative evalueringsmetoder i evaluering af undervisning, semestre og uddannelser. Formålet med undervisnings- og semesterevalueringer er løbende at evaluere, hvorvidt undervisningen – fagligt, pædagogisk-didaktisk og gennem den praktiske tilrettelæggelse – bidrager til at opfylde de læringsmål, som er beskrevet i studieordningen. Semestrets sammenhæng og progression evalueres, ligesom de studerendes arbejdsindsats, læringsudbytte og studieog læringsmiljø indgår i evalueringen af semestret. Alle uddannelser evalueres desuden af de dimitterende studerende. Her vurderer dimittenderne sammenhæng og progression i hele uddannelsen og herunder om uddannelsens kompetenceprofil er opfyldt.

Her finder du evalueringer for de seneste tre år.

Se også "Procedurer for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser.

Politik & Administration og Samfundsfag

2012

3. semester // 4. semester

5. semester // 6. semester

Kandidatuddannelsen // Forår // Efterår

Uddannelsesevaluering (bachelor)

Uddannelsesevaluering (kandidat) // Samfundsfag // Politik & Administration

2013

3. semester // 4. semester

5. semester // 6. semester

Kandidatuddannelsen // Forår // Efterår

Uddannelsesevaluering (bachelor)

Uddannelsesevaluering (kandidat)

2014

3. semester // 4. semester

5. semester // 6. semester

7. semester // 8. semester (politik & administration) (samfundsfag)

9. semester (politik & administration) (samfundsfag)

Uddannelsesevaluering (bachelor)

Uddannelsesevaluering // Politik & Administration // Samfundsfag //

2015

2. semester // 3. semester

4. semester // 5. semester

6. semester // 7. semester

8. semester (politik & administration) (samfundsfag)  // 9. semester (politik & administration) (samfundsfag)

10. semester (politik & administration) (samfundsfag)

Uddannelsesevaluering // Politik & Administration (Bachelor)

2016

2. semester // 3. semester

4. semester // 5. semester

6. semester // 7. semester

8. semester// 9. semester (pol/adm) // 9. semester (samfundsfag)

10. semester (politik & administration) (samfundsfag)

Uddannelsesevaluering // Politik & Administration (Bachelor)

2017

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

5. semester // 6. semester

7. semester (pol/adm) // 8. semester (pol/adm) (samfundsfag) // 9. semester (pol/adm) // 9. semester (samfundsfag)

10. semester (pol/adm) (samfundsfag)

Semesterbeskrivelser

Studienævnet har udarbejdet detaljerede beskrivelser af hvert semester på uddannelsen. Semesterbeskrivelserne indeholder informationer om hver enkelt studieaktivitet, eksamener, pensum, forventet arbejdsindsats, osv.  Mange af informationerne kan du også finde i uddannelsens studieordning, der er det regelsæt,  der bestemmer, hvordan den enkelte uddannelse er opbygget og angiver uddannelsens kompetencemål, osv. Semesterbeskrivelserne er på den måde et supplement til studieordningen, som mere detaljeret beskriver studieaktiviteterne med angivelse af pensum, osv. Semesterbeskrivelserne bliver reviderethvert år forud for semesterstart og godkendes efterfølgende af studienævnet.

 

semesterbeskrivelser

politik & administration - bachelor

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

5. semester // 6. semester

politik & administration - kandidat

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

samfundsfag som centralt fag - bachelor

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

5. semester // sidefag

samfundsfag som centralt fag - kandidat

På 6. og 7. semester er kandidaterne ude på deres sidefag.

8. semester // 9. semester // 10. semester

samfundsfag som sidefag - bachelor

På 1. 4. semester læser de studerende på deres centralfag.

5. semester // 6. semester

samfundsfag som sidefag - kandidat

På 9. og 10. semester læser de studerende på deres centralfag.

7. semester // 8. semester

 

Studienævn

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævn for Politik & Administration og Samfundsfag

Kursuskataloger (arkiv)

Er du tidligere studerende, og har du brug for at finde tilbage til det pensum, der var gældende på Politik & Administration og Samfundsfag fra efteråret 1997 og frem, kan du finde det ved at klikke på linkene nedenfor.

 

2015: 2. semester // 3. semester // 4. semester // 5. semester // 6. semester // 7. semester // 8. semester

2014: 3. semester // 4. semester // 5. semester // 6. semester // Kandidatuddannelsen Pol/Adm foråret // Kandidatuddannelsen Pol/Adm efteråret

2013: 3. semester // 4. semester // 5. semester // 6. semester // Kandidatuddannelsen Pol/Adm foråret // Kandidatuddannelsen Pol/Adm efteråret

2012: 3. semester // 5. semester // Kandidatuddannelsen Pol/Adm efteråret // 2012 (forårssemesteret)

2011: Forår // Efterår

2010: Forår // Efterår

2009: Forår // Efterår

2008: Forår // Efterår

2007: Forår // Efterår

2006: Forår // Efterår

2005: Forår // Efterår

2004: Forår // Efterår

2003: Forår // Efterår

2002: Forår // Efterår

2001: Forår // Efterår

2000: Forår // Efterår

1999: Forår // Efterår

1998: Forår // Efterår

1997: Efterår